Video kết quả thực hiện chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo đợt I năm 2014

Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo đợt 1 năm 2014 đã tài trợ gần 1 tỷ đồng cho 05 doanh nghiệp thực hiện đề xuất sáng kiến.
Đợt 2 của Chương trình vẫn đang tiếp tục được triển khai.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn