Triển khai chương trình tài trợ 2017

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA SÁNG TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa[1] (DNNVV) sáng tạo (sau đây gọi tắt là Chương trình) thuộc Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ Canada tài trợ, được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho các DNNVV (bao gồm hợp tác xã và hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh) trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện các ý tưởng kinh doanh mang tính sáng tạo, khả thi, hiệu quả, phù hợp với tiêu chí của Chương trình.

Chương trình được chính thức triển khai từ tháng 6/2014, được giới thiệu đến hầu hết các DNNVV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đến nay đã thu hút sự quan tâm, đăng ký tham gia của 36 doanh nghiệp, trong đó chọn ra được 12 doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, đáp ứng được tiêu chí của Chương trình để tiến hành tài trợ với tổng số tiền hơn 02 tỷ đồng.

 

I. CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo được xây dựng với hai nhóm chủ đề để doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai, từ đó xây dựng đề xuất tham gia Chương trình:

CHỦ ĐỀ 1

CHỦ ĐỀ 2

"Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ và vì một môi trường thân thiện hơn"

"Mở rộng, đa dạng hóa thị trường hướng tới phát triển bền vững"

Với các tiểu chủ đề:

1)  Đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.

2)  Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa.

3)  Phát triển mô hình liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.

Với các tiểu chủ đề:

1)  Đổi mới chiến lược thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.

2)  Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

 

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Tất cả các DNNVV trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm góp phần tiêu thụ, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm, ngành hàng có thế mạnh đặc trưng của tỉnh như: lúa gạo, hành tím, thủy sản, bánh pía, lạp xưởng, cây ăn trái,… hoặc là doanh nghiệp đầu tàu trong các lĩnh vực phổ biến của DNNVV tỉnh Sóc Trăng như: cơ khí chế tạo, chế biến, tiểu thủ công nghiệp…

 

III. MỨC TÀI TRỢ CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐƯỢC CHỌN

Tối đa 49% tổng kinh phí thực hiện. Trong đó:

-         Doanh nghiệp được tài trợ không vượt quá 500 triệu đồng;

-         Hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh được tài trợ không vượt quá 300 triệu đồng.  

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1)     Đơn xin tài trợ (theo mẫu của Chương trình)

2)     Mẫu viết đề xuất sáng kiến (theo mẫu của Chương trình: Chủ đề 1Chủ đề 2);

3)     Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

4)     Báo cáo tài chính quý hoặc năm gần nhất (trường hợp Hộ kinh doanh Báo cáo theo mẫu của Chương trình);

5)     Bảng danh sách trả lương nhân viên, người lao động trong hai tháng gần nhất.

* Lưu ý:

-         Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tham gia Chương trình, Nhóm hỗ trợ phát triển ý tưởng của Chương trình được thành lập nhằm hỗ trợ tư vấn và định hướng các ý tưởng ban đầu của doanh nghiệp để phù hợp với các tiêu chí lựa chọn của Chương trình, cũng như hướng dẫn doanh nghiệp viết đề xuất sáng kiến theo mẫu của Chương trình.

-         Các biểu mẫu tham gia Chương trình được đăng tải tại địa chỉ website:

doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn

Hồ sơ vui lòng gửi về địa chỉ:

Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo – Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng

-          Địa chỉ: Lầu 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng – Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

-          Điện thoại: 02993.821.822 – 3.828.829.

-          Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn

-          Website: http://doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn

 

[1] Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật, có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 300 người, riêng lĩnh vực thương mại dịch vụ thì tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 100 người, bao gồm hợp tác xã và hộ kinh doanh có đăng ký.

[2] Ban Giám khảo Chương trình sẽ chấm điểm các đề xuất sáng kiến của doanh nghiệp thông qua 05 tiêu chí: tính sáng tạo, tính khả thi và năng lực của doanh nghiệp, tính bền vững, khả năng nhân rộng, giá trị bổ sung; kết hợp thẩm định thực tế doanh nghiệp.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn