Thông tin về Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2014 đợt 2

Phát huy kết quả đã đạt được từ đợt 1 và nhằm tiếp tục khuyến khích các ý tưởng sáng tạo của DNNVV , đợt 2 của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2014 đã chính thức  phát động  vào ngày 26/9/2014 với chủ đề “Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ vì một môi trường thân thiện hơn”.

Mục tiêu của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo là nhằm tài trợ các doanh nghiệp thực hiện ý tưởng mới trong sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chủ động giải quyết những thách thức, khó khăn về kỹ thuật thông qua việc sử dụng vốn một cách sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
 


Ông Brian Proskurniak - Giám đốc Chương trình Hợp tác, Tham tán Đại sứ quán Canada (bìa trái) và ông Mai Phước Hưng (bìa phải)

trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng 05 doanh nghiệp có đề xuất sáng kiến

vào vòng chung khảo tại sự kiện Ngày doanh nghiệp sáng tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2014


Đối tượng được tiếp cận Chương trình là doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Sóc Trăng (bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa được định nghĩa tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ: doanh nghiệp có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và số lao động dưới 300 người, các hộ kinh doanh và các hợp tác xã), trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ, và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động thuộc nhóm yếu thế (người nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật).


Kính mời các doanh nghiệp quan tâm  khẩn trương đăng ký tham gia Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm 2014 đợt 2 với các tiểu chủ đề: 1) đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường; 2) nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa; 3) phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ. Kinh phí tài trợ cho mỗi sáng kiến là 49% của tổng kinh phí thực hiện sáng kiến, tối đa 500 triệu đồng/doanh nghiệp.


Chương trình đã bắt đầu vận hành sau lễ phát động đợt 2 ngày 26/9/2014, sau đây là một số mốc thời gian quan trọng:


    * Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 17/12/2014: Doanh nghiệp gửi mẫu trình bày ý tưởng ( Tải về ) về Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng - lần 2.
    * Ngày 19/12/2014: Các doanh nghiệp đến Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng để trình bày, giới thiệu ý tưởng về đề xuất sáng kiến - lần 2.
    * Ngày 26/11/2014: Văn phòng BQLDA hướng dẫn doanh nghiệp viết đề xuất sáng kiến.
    * Ngày 16/01/2015: Hạn cuối nộp đề xuất sáng kiến.
    * Ngày 16/02/2015: Công bố các đề xuất sáng kiến được vào vòng chung khảo.
    * Ngày 27/02/2015: Tổ chức vòng chung khảo và công bố các đề xuất sáng kiến được tài trợ và kinh phí tài trợ.
    * Ngày 06/3/2015: Doanh nghiệp ký Hợp đồng thực hiện sáng kiến với Ban Quản lý Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng.


Để biết thêm thông tin  về Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2014 đợt 2, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, lầu 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), điện thoại 079.3821822 - 3828829, thư điện tử (email): doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn hoặc truy cập website www.doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn


Nguyễn Văn Sở
Cán bộ hỗ trợ Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn