Những điều cần biết

Đối tượng tiếp cận và đối tượng ưu tiên của chương trình - 03/09/2015

Đối tượng tiếp cận và đối tượng ưu tiên của chương trình

Đối tượng tiếp cận:
Là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 300 người, riêng lĩnh vực thương mại – dịch vụ thì tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 100 người (theo Nghị định số 56/2009/NĐ – CP ban hành ngày 30/6/2009 của Chính phủ), bao gồm hộ kinh doanh và hợp tác xã, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ, và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động thuộc nhóm yếu thế (người nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật).

Lưu ý: Chương trình không tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc quân đội, công an và doanh nghiệp nhà nước.

Chủ đề Chương trình - 03/09/2015

Chủ đề Chương trình

Chủ đề của Chương trình sẽ không thay đổi qua các năm , doanh nghiệp tham gia Chương trình được lựa chọn một trong hai chủ để:
Chủ đề 1: “Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ và vì một môi trường thân thiện hơn”.   
Với các tiểu chủ đề:
                     1)    Đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.
2)    Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa.
3)    Phát triển mô hình liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.


Chủ đề 2: “Mở rộng, đa dạng hóa thị trường hướng tới phát triển bền vững”.

Với các tiểu chủ đề:
1)    Đổi mới chiến lược thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.
2)    Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Mục tiêu tài trợ của chương trình - 03/09/2015

Mục tiêu tài trợ của chương trình

Chương trình tài trợ sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện ý tưởng mới trong sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Chủ động giải quyết những thách thức, khó khăn về kỹ thuật thông qua việc sử dụng vốn một cách sáng tạo, hiệu quả và bền vững

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn