Mục tiêu tài trợ của chương trình

Chương trình tài trợ sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện ý tưởng mới trong sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Chủ động giải quyết những thách thức, khó khăn về kỹ thuật thông qua việc sử dụng vốn một cách sáng tạo, hiệu quả và bền vững

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn