MỜI QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THAM DỰ SỰ KIỆN NGÀY DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2015

Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo (sau đây gọi tắt là Chương trình) thuộc Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ Canada tài trợ, Chương trình được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (bao gồm hộ kinh doanh và hợp tác xã) triển khai thực hiện các sáng kiến phù hợp với tiêu chí của Chương trình. Mức tài trợ tối đa của Chương trình đến 49% tổng kinh phí thực hiện sáng kiến, nhưng không quá 500 triệu đồng/sáng kiến đối với doanh nghiệp và không quá 300 triệu đồng/sáng kiến đối với hộ kinh doanh hoặc hợp tác xã.

Chương trình được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2017 với tổng kinh phí tài trợ là 12 tỷ đồng. Từ khi ra mắt đến nay, Chương trình đã thu hút sự quan tâm, đăng ký tham gia của 29 doanh nghiệp, trong đó đã chọn ra được 08 doanh nghiệp có sáng kiến, ý tưởng kinh doanh đáp ứng được tiêu chí của Chương trình để tiến hành tài trợ với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Nhằm tuyên dương các doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh được tài trợ trong năm 2015, đồng thời phát động Chương trình trong năm 2016, Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng trân trọng kính mời Quý cơ quan, ban ngành/ Quý doanh nghiệp đến tham dự sự kiện:
 

“NGÀY DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2015”


-    Thời gian: 18h00, thứ năm ngày 25/02/2016.

-    Địa điểm: Công viên Bạch Đằng, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Để việc đón tiếp được chu đáo, quý vị vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 22/02/2016 với Văn phòng Ban Quản lý Dự án:

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0793.821.822 – 3.828.829, Fax: 0793.626.261

Email: vohongtham@soctrangsme.vn

Website: www.soctrangsme.vn hoặc doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn