Mốc thời gian triển khai đợt I năm 2017

TT Thời Gian Hoạt động
1 20/3 - 05/4/2017
  • Doanh nghiệp phát thảo ý tưởng theo mẫu gửi về Văn phòng BQLDA;
  • Doanh nghiệp trình bày trực tiếp ý tưởng với BQLDA;
  • BQLDA hướng dẫn doanh nghiệp phát triển ý tưởng, viết thành đề xuất sáng kiến hoàn chỉnh.
2 25/4/2017 Doanh nghiệp nộp đề xuất sáng kiến
3 04 - 05/5/2017 Tổ chức chấm điểm Vòng Sơ khảo
4 25 - 26/5/2017 Tổ chức chấm điểm Vòng Chung khảo
5 15/6/2017 Ký kết Hợp đồng tài trợ

 

 

Thông tin liên hệ Chương trình:

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 0793.821.822 – 3.828.829, Fax: 0793.626.261

Website: http://doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn