Văn bản

Mẫu đề xuất sáng kiến Chủ đề 1

Mẫu dành cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký trình bày đề xuất...

Mẫu đề xuất sáng kiến Chủ đề 2

Mẫu dành cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký trình bày đề xuất...

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện sáng kiến

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện sáng kiến

Mẫu báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính theo hoạt động

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu dành cho hộ kinh doanh đăng kí tham gia Chương trình

Mẫu đơn xin tài trợ

Download mẫu đơn xin tài trợ.

Mẫu trình bày ý tưởng

Doanh nghiệp quan tâm gửi mẫu trình bày ý tưởng và đăng ký ý tưởng với Văn phòng  Ban Quản lý Dự...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn