Liên hệ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại

Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829 - Fax: 0299.3626261 - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn

Từ khóa Google:
Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn