Giới thiệu chương trình tài trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo

Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sáng tạo thuộc Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng là một chương trình nhằm tài trợ cho các đề xuất sáng kiến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các Hợp tác xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 

Mục đích của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo là để nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng, chiến lược kinh doanh khả thi, hiệu quả thành hiện thực góp phần phát triển doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung với các lĩnh vực như: (i) Sản phẩm tiềm năng và thân thiện với môi trường, (ii) Cải tiến kỹ thuật, (iii) Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới và (iv) Sản phẩm tạo việc làm cho lao động nữ, người dân tộc thiểu số hoặc sử dụng nguyên liệu địa phương, sẽ được xem xét, lựa chọn để được hỗ trợ lên đến 49% chi phí thực hiện đề xuất.
 

Chương trình được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2017 với tổng kinh phí tài trợ là 12 tỷ đồng.

Chủ đề của Chương trình sẽ không thay đổi qua các năm , doanh nghiệp tham gia Chương trình được lựa chọn một trong hai chủ để:

Chủ đề 1:“Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ và vì một môi trường thân thiện hơn”.   
Với các tiểu chủ đề:

        1)    Đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.
        2)    Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa.
        3)    Phát triển mô hình liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.


Chủ đề 2: “Mở rộng, đa dạng hóa thị trường hướng tới phát triển bền vững”.
Với các tiểu chủ đề:

        1)    Đổi mới chiến lược thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.
        2)    Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Thể lệ chương trình

* Hồ sơ đăng ký: gồm Đơn xin tài trợ (Tải về) và mẫu Viết Đề xuất sáng kiến (Tải về). Doanh nghiệp cần gửi kèm theo bản sao:
        1) Đăng ký kinh doanh
        2) Báo cáo tài chính quý gần nhất
        3) Bảng danh sách trả lương nhân viên, người lao động 02 tháng gần nhất
 
Mỗi doanh nghiệp có thể gửi nhiều đề xuất sáng kiến, nhưng mỗi doanh nghiệp chỉ được Chương trình tài trợ một đề xuất sáng kiến.

* Kinh phí tài trợ cho một đề xuất sáng kiến: tài trợ tối đa 49% của tổng kinh phí sáng kiến, tùy theo loại hình sáng kiến, mức tiền tài trợ tối đa là 300 triệu đối với hộ kinh doanh và tối đa là 500 triệu đối với doanh nghiệp.
* Địa điểm thực hiện sáng kiến:   trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
* Thời gian thực hiện sáng kiến: tối đa là  12 tháng
* Doanh nghiệp không được giải thể ít nhất là 1 năm sau khi  ký hợp đồng tài trợ
* Chủ doanh nghiệp, đại diện các Hợp tác xã, hộ kinh doanh phải là người trực tiếp viết đề xuất sáng kiến và là người  trình bày, bảo vệ sáng kiến của mình  trước Hội đồng thẩm định/  Ban giám khảo.

Các mốc thời gian giai đoạn 2015 – 2017:

-    Tháng 9/2015: Triển khai Chương trình Đợt 2 – 2015
-    Tháng 11/2015: Tổ chức “ Ngày doanh nghiệp sáng tạo năm 2015”
-    Tháng 3/2016: Dự kiến triển khai Chương trình Đợt 1 – năm 2016
-    Tháng 7/2016: Dự kiến triển khai Chương trình Đợt 2 – năm 2016
-    Tháng 3/2017: Dự kiến triển khai Chương trình năm 2017

Mọi chi tiết về chương trình xin mời tham khảo:  

hoặc xin liên hệ:
 
Ban Quản lý  Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3821822 - 079.3828829 - Fax: 079.3626261 - Email: smeproject.pmu@soctrangsme.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn