DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DNNVV SÁNG TẠO NĂM 2016
 
Thông tin kết quả về doanh nghiệp đoạt giải chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm 2016
                   
 
DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DNNVV SÁNG TẠO NĂM 2015
 
Thông tin kết quả về doanh nghiệp đoạt giải chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm 2015
         
 
DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ DNNVV SÁNG TẠO NĂM 2014
 
Thông tin kết quả về 5 doanh nghiệp đoạt giải chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm 2014
       
 
Ðăng Tin

Thời gian triển khai - 17/10/2014

Thời gian triển khai

Bạn đọc có địa chỉ email huuthest...@gmail.com

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi là Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm nào cũng có hay là trong giai đoạn nhất định? Nếu có giai đoạn thì khi nào kết thúc?

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn