Kinh phí tài trợ

Tổng kinh phí của Chương trình là 12 tỷ đồng cho giai đoạn 2014 – 2017. Trong đó kinh phí phân bổ cho năm 2016 là 2,7 tỷ đồng. Dự kiến năm 2016 sẽ tài trợ cho 10 doanh nghiệp.

Mỗi đề xuất sáng kiến được chọn, Ban Quản lý Dự án sẽ tài trợ 49% tổng kinh phí thực hiện sáng kiến, tuy nhiên tối đa không quá 300 triệu đồng/sáng kiến đối với hộ kinh doanh và không quá 500 triệu đồng/sáng kiến đối với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp vào vòng chung kết, nhưng không được Ban giám khảo vòng chung kết xem xét, đánh giá là đề xuất xuất sắc sẽ được nhận giải khuyến khích với mức hỗ trợ tối đa từ Chương trình là 20 triệu đồng để thực hiện sáng kiến.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn