Hỏi - đáp

Ðăng Tin

Thời gian triển khai - 17/10/2014

Thời gian triển khai

Bạn đọc có địa chỉ email huuthest...@gmail.com

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi là Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm nào cũng có hay là trong giai đoạn nhất định? Nếu có giai đoạn thì khi nào kết thúc?

Các vòng thi - 17/10/2014

Các vòng thi

Bạn đọc có địa chỉ email trongtuan09...@yahoo.com.vn

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo diễn ra như thế nào, có bao nhiêu vòng thi, hình thức mỗi vòng ra sao? Tham gia Chương trình tài trợ này có tốn nhiều thời gian không? Xin cảm ơn.

Hình thức tài trợ - 17/10/2014

Hình thức tài trợ

Bạn đọc có địa chỉ email thuylinh2004...@gmail.com

Câu hỏi: Ví dụ như tôi được tài trợ 100 triệu đồng từ Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo, tôi muốn biết là hình thức tài trợ như thế nào?

Kinh phí tài trợ - 17/10/2014

Kinh phí tài trợ

Bạn đọc có địa chỉ email mytientd...@gmail.com

Câu hỏi: Tôi nghe nói Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo tài trợ tới 500 triệu đồng/doanh nghiệp, tôi muốn hỏi là sáng kiến nào cũng được tài trợ như vậy hay sao? Xin cảm ơn.

Hạn cuối nộp đề xuất sáng kiến - 17/10/2014

Hạn cuối nộp đề xuất sáng kiến

Bạn đọc có địa chỉ email thanhngoc…@gmail.com

Câu hỏi: Tôi dự định tham gia Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo đợt 2 năm 2014, tôi muốn hỏi về hạn cuối nộp đề xuất sáng kiến là ngày nào? Tôi ở xa, không thể trực tiếp đến nộp tại văn phòng Ban Quản lý Dự án thì tôi có thể nộp qua đường bưu điện được không? Xin cảm ơn.

Hồ sơ đăng ký tham gia - 17/10/2014

Hồ sơ đăng ký tham gia

Bạn đọc có địa chỉ email thuanmx...@yahoo.com

Câu hỏi: Tôi muốn đăng ký tham gia Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo, tôi sẽ phải làm hồ sơ như thế nào? Gồm những loại giấy tờ gì?

Thông tin liên hệ - 17/10/2014

Thông tin liên hệ

Bạn đọc có địa chỉ email thanhtung...@gmail.com

Câu hỏi: Tôi có nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn kỹ hơn để tham gia Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo, tôi có thể liên hệ với ai? tại đâu?

Tính sáng tạo - 17/10/2014

Tính sáng tạo

Bạn đọc có địa chỉ email kittyphan...@yahoo.com

Câu hỏi: Tôi có một thắc mắc là không biết tính sáng tạo trong Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo được hiểu là như thế nào? Ví dụ như tôi thấy ở tỉnh kia có một giải pháp rất hay, tôi về Sóc Trăng làm theo, qua một thời gian tôi thấy hiệu quả chưa cao nên tôi có cải tiến thêm, để tăng thêm hiệu quả. Như vậy thì có sáng tạo không? Có tham gia Chương trình tài trợ được không?

Đối tượng ưu tiên - 17/10/2014

Đối tượng ưu tiên

Bạn đọc có địa chỉ email nghianguyen...@yahoo.com.vn

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo có ưu tiên cho đối tượng nào không? Tôi là chủ của một doanh nghiệp ở xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (xã 135) và tôi là người Khmer, vậy tôi có được ưu tiên gì không? Nếu có thì ưu tiên như thế nào?

Đối tượng tham gia - 08/10/2014

Đối tượng tham gia

Bạn đọc có địa chỉ email thanhhuyenst...@gmail.com

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về đối tượng được tham gia Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo là những đối tượng nào? Tôi là một hộ kinh doanh có đăng ký ở huyện, tôi có được tham gia không?

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn