Hồ sơ đăng ký và thể lệ Chương trình

              *    Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình gồm:

              1)    Đơn xin tài trợ (Tải về)

              2)    Mẫu viết đề xuất sáng kiến (Chủ đề 1, Chủ đề 2)

              3)    Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

              4)    Báo cáo tài chính quý hoặc năm gần nhất (trường hợp Hộ kinh doanh Báo cáo theo mẫu ở Phụ lục 4 của Chương trình);

              5)    Bảng danh sách trả lương nhân viên, người lao động trong hai tháng gần nhất.

Mỗi doanh nghiệp có thể gửi nhiều đề xuất sáng kiến, nhưng mỗi doanh nghiệp chỉ được Chương trình tài trợ một đề xuất sáng kiến.

              *    Kinh phí tài trợ cho một đề xuất sáng kiến: tài trợ tối đa 49% của tổng kinh phí sáng kiến, tùy theo loại hình sáng kiến, mức tiền tài trợ tối đa là 300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh và tối đa 500 triệu đối với doanh nghiệp.

              *    Thời gian thực hiện sáng kiến: 12 tháng.

              *    Doanh nghiệp cam kết không giải thể ít nhất là 02 năm sau khi ký hợp đồng tài trợ.

              *    Nếu người viết đề xuất/trình bày là chủ doanh nghiệp, nhưng không trực tiếp thực hiện sáng kiến thì doanh nghiệp phải thông báo với BQLDA và có Giấy ủy quyền thực hiện sáng kiến của chủ doanh nghiệp cho người thực hiện sáng kiến (tuy nhiên, doanh nghiệp không được thuê đơn vị tư vấn để thực hiện sáng kiến).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn