Đối tượng tiếp cận và đối tượng ưu tiên của chương trình

Đối tượng tiếp cận:
Là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 300 người, riêng lĩnh vực thương mại – dịch vụ thì tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng hoặc số lao động không quá 100 người (theo Nghị định số 56/2009/NĐ – CP ban hành ngày 30/6/2009 của Chính phủ), bao gồm hộ kinh doanh và hợp tác xã, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ, và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động thuộc nhóm yếu thế (người nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật).

Lưu ý: Chương trình không tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc quân đội, công an và doanh nghiệp nhà nước.

 

Đối tượng ưu tiên:

Mỗi doanh nghiệp có thể gửi nhiều Đề xuất sáng kiến, tuy nhiên chỉ có một Đề xuất sáng kiến được Chương trình tài trợ. Mỗi đề xuất sẽ được Hội đồng thẩm định/Ban giám khảo xem xét một cách khách quan và các quyết định sẽ được đưa ra dựa trên kết quả của hệ thống điểm phản ánh tiêu chí lựa chọn. Trong trường hợp các đề xuất có số điểm ngang nhau, ưu tiên sẽ được dành cho:

* Doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc đề xuất sáng kiến có nhiều người hưởng lợi thuộc nhóm yếu thế;

* Đề xuất sáng kiến làm mẫu (có thể thành mô hình) cho các doanh nghiệp mới nổi tại địa phương;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn