Chủ đề của năm 2014

Chủ đề của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo năm 2014: “Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ và vì một môi trường thân thiện hơn”.  

Tiểu chủ đề của năm 2014:

1)     Đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.

2)     Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa.

3)     Phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đối tượng được tiếp cận Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Sóc Trăng (bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa được định nghĩa tại Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ: doanh nghiệp có tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng và số lao động dưới 300 người, các hộ kinh doanh và các hợp tác xã), trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ, và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động thuộc nhóm yếu thế (người nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật).

 

Mục tiêu của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo

Như đã nhấn mạnh trong kế hoạch hoạt động năm 2014 của Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng, sáng kiến là một trong các yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt động của doanh nghiệp. Những ý tưởng mới về sản phẩm hay dịch vụ nào đó sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế so sánh so với các đối thủ cạnh tranh. Thực tế, các doanh nghiệp thường gặp khó khăn hạn chế về vốn để thực thi ý tưởng sáng tạo của mình, nên Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, tăng cường năng lực cạnh tranh. Hơn nữa, mục tiêu của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo cũng gắn kết với định hướng 5 năm phát triển DNNVV của tỉnh và phù hợp với một trong ba kết quả trung gian của Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng: Khả năng cạnh tranh của các DNNVV được cải thiện qua việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DNNVV do nam, nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ trong một số lĩnh vực được chọn”. Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo cũng là một hoạt động quan trọng trong chiến lược bền vững của Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng vì, thông qua quá trình xây dựng Chương trình tài trợ DNNVV sáng  tạo, xem xét các đề xuất, lựa chọn và giám sát việc thực hiện các sáng kiến, sẽ góp phần xây dựng năng lực cho Ban quản lý Dự án phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng trong việc quản lý Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo trong những năm tiếp theo.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại

Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3821822 - 079.3828829 - Fax: 079.3626261 - Email: smeproject.pmu@soctrangsme.vn

Từ khóa Google:
Chủ đề của năm 2014

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn