Chủ đề Chương trình

Chủ đề của Chương trình sẽ không thay đổi qua các năm , doanh nghiệp tham gia Chương trình được lựa chọn một trong hai chủ để:
Chủ đề 1:“Nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ và vì một môi trường thân thiện hơn”.   
Với các tiểu chủ đề:
                     1)    Đổi mới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường.
                     2)    Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng khả năng thương mại hóa.
                     3)    Phát triển mô hình liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.


Chủ đề 2: “Mở rộng, đa dạng hóa thị trường hướng tới phát triển bền vững”.

Với các tiểu chủ đề:
                     1)    Đổi mới chiến lược thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.
                     2)    Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

Từ khóa Google:
Chủ đề Chương trình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn