Ban Giám khảo vòng 1 họp lần thứ nhất

Vào ngày 28/7/2014, tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của Ban Giám khảo vòng 1 Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo. Ông Phạm Văn Thu - Phó trưởng Ban Quản lý Dự án đến tham dự và chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thanh Trang - Điều phối trưởng kiêm Điều phối viên Hợp phần Phát triển doanh nghiệp (Văn phòng BQLDA PTDNNVV tỉnh Sóc Trăng) và cá thành viên Ban Giám khảo vòng 1 của Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Giám khảo đã tiếp tục được cung cấp thông tin khái quát về Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo, các tiêu chí chấm điểm và phiếu chấm điểm đề xuất sáng kiến. Các thành viên Ban Giám khảo đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số nội dung như thời gian chấm điểm, hồ sơ chấm điểm, tiêu chí chấm điểm,...

Dự kiến từ ngày 01 - 22/8/2014, các thành viên Ban Giám khảo vòng 1 sẽ chấm điểm độc lập các đề xuất sáng kiến. Ngày 25/8/2014, Ban Giám khảo vòng 1 sẽ họp lần thứ hai để tổng kết điểm, thảo luận và thống nhất lựa chọn đề xuất sáng kiến vào vòng 2 (vòng chung khảo).

Văn Sở

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn