Bài viết chung

Các mốc thời gian 2014 - 13/02/2015

Các mốc thời gian 2014

Thời gian đợt 1 năm 2014:
* Thời hạn gửi đề xuất sáng kiến: hạn cuối cùng vào ngày 31/7/2014.
*Thời gian phản hồi thông tin từ Ban quản lý dự án: tuần cuối cùng của tháng 8/2014.
* Thời gian tối đa thực hiện sáng kiến: 12 tháng  (từ tháng 10/2014 - 9/2015).
* Thông tin về “Ngày Doanh nghiệp sáng tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2014”: để tôn vinh và cấp chứng nhận cho các đề xuất ý tưởng xuất sắc của năm 2014. Các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được mời tham gia “Ngày Doanh nghiệp sáng tạo năm 2014”, dự kiến tổ chức vào ngày 25-26/9/2014. Các doanh nghiệp tham gia “Ngày Doanh nghiệp sáng tạo” cần  bố trí gian hàng sản phẩm, chuẩn bị và cử đại diện  trình bày và bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng cố vấn/Ban Giám khảo.

Thời gian đợt 2 năm 2014:
* Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 17/12/2014: Doanh nghiệp gửi mẫu trình bày ý tưởng ( Tải về ) về Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng - lần 2.
* Ngày 19/12/2014: Các doanh nghiệp đến Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng để trình bày,...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn